CPV kódy

CPV "Common Procurement Vocabulary" je společný slovník pro veřejné zakázky. Jedná se o jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky. Používají ho zadavatelé pro popis předmětu veřejných zakázek.

Vysvětlení

  • První dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y)

  • První tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y)

  • První čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y)

  • Prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y)


CPV oddíly a příklady konkrétních výrazů

Kompletní slovník obsahuje celkem 9454 cpv kódů. Pro zjednodušení jsou rozděleny na 45 základních oddílů. Pro lepší orientaci pod každým oddílem uvadíme hned 3 příklady konkrétních kódů. Dále vidíte i počet veřejných zakázek (aktivní/všechny).Kompletní slovníky ve formátu XML, PDF, XLS najdete na adrese https://simap.ted.europa.eu/cs_CZ/web/simap/cpv