Datum podání
nabídek
Název zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
03.09.2018 Vysokozdvižný vozík Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 13.08.2018
31.08.2018 Rehabilitační vybavení Zdravotnictví, sociální služby Hlavní město Praha 13.08.2018
30.08.2018 Dodávky elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území… Energie Celá Česká republika 20.07.2018
29.08.2018 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. etapa:… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 26.07.2018
21.08.2018 Oprava učeben - přízemí Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 07.08.2018
04.09.2018 Modernizace palubního informačního systému pro cestující MHD v… IT Celá Česká republika 06.08.2018
31.08.2018 Zajištění Měření kultury pracoviště ve školách a školských zařízeních… Poradenské, právní a tlumočnické služby Hlavní město Praha 07.08.2018
14.09.2018 Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Pardubice 2018 - 2019 Správa a údržba, úklid Celá Česká republika 13.08.2018
20.08.2018 Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník - výstavba kuchyně a… Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 02.08.2018
29.08.2018 Intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské energetice a.s. Technologie, stroje, přístroje a elektronika Plzeňský kraj 23.07.2018