Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
11.12.2019 Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru… Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 08.11.2019
25.11.2019 SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen –… Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 24.10.2019
27.11.2019 Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním… Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 10.10.2019
22.11.2019 Zajištění technické podpory e-spis LITE IT Jihomoravský kraj 15.11.2019
04.12.2019 Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 17.11.2019
12.12.2019 ROACTEMRA 2019 (Tocilizumab) Zdravotnictví, sociální služby Celá Česká republika 14.11.2019
25.11.2019 ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben (mobiliář) Nábytek Celá Česká republika 06.11.2019
27.11.2019 Sídliště rodinných domů – infrastruktura Rozhovice, Lokalita BV – Z5 Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 08.11.2019
19.12.2019 Zajištění PBTK koncových zařízení rozvodů medicinálních plynů Opravy, revize a servis Celá Česká republika 20.11.2019
25.11.2019 Intenzifikace ČOV Drnovice Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 30.10.2019