Oddíl CPV kódů

34 - Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu

Při prokliku konkrétního výrazu si můžete zobrazit seznam veřejných zakázek, kterým byl CPV kód přidělen. V závorkách je počet veřejných zakázek (aktivní/všechny).

Zobrazit všechny CPV kódy