Oddíl CPV kódů

90 - Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby

Při prokliku konkrétního výrazu si můžete zobrazit seznam veřejných zakázek, kterým byl CPV kód přidělen. V závorkách je počet veřejných zakázek (aktivní/všechny).

Zobrazit všechny CPV kódy