Oddíl CPV kódů

44 - Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje)

Při prokliku konkrétního výrazu si můžete zobrazit seznam veřejných zakázek, kterým byl CPV kód přidělen. V závorkách je počet veřejných zakázek (aktivní/všechny).

Zobrazit všechny CPV kódy