Metodika vyhledávání

Obecné podmínky:

U všech vpisovacích polí, v případě, že chcete vyhledávat více výrazů, oddělujte dané výrazy středníkem (;). Hledaná slovní spojení vkládejte do uvozovek ("do uvozovek"). 
 
Hlavní box - "Vyhledat veřejné zakázky": 
Vyhledává v aplikaci Najdi VZ - Veřejné zakázky na základě uvedených klíčových slov. 
 

Kritéria vyhledávání:

Název veřejné zakázky; Popis veřejné zakázky; Zadavatel/é
 - Obsahuje/Neobsahuje - Pokud zaškrtnete slovo "obsahuje", systém vyhledá všechny veřejné zakázky, které obsahují dané slovo. Pokud zaškrtnete slovo "neobsahuje", systém vyhledá všechny veřejné zakázky, které neobsahují dané slovo.
 
Kategorie; Druh zadávacího řízení; Místo plnění
 - Kategorie zakázek: Pokud zaškrtnete hlavní kategorii (např.: Auto-moto, doprava), Najdi VZ vyhledá všechny veřejné zakázky v dané kategorii i v podkategoriích dané kategorie (kategorie, které obsahují podkategorie jsou zvýrazněny kurzívou).
 - Podkategorie zakázek: Pokud zaškrtnete hlavní kategorii a v rámci hlavní kategorii i podkategorii (např.: kategorie Auto-moto, doprava; podkategorie Dopravní prostředky), vyhledá systém veřejné zakázky zařazené pouze v dané podkategorii.
 - Při zaškrtnutí checkboxu vyhledá systém veřejné zakázky zatřízené ve výběru. 
 - V případě, že nevyberete žádou kategorii, druh zadávacího řízení či místo plnění, systém automaticky prohledává všechny kategorie, všechny druhy zadávacího řízení a všechny místa plnění.
 
 

Příklady:

 
Kombinace popisů a kategorií:
1. Varianta (název veřejné zakázky + kategorie)
Pokud si v názvu veřejné zakázky zaškrtnete obsahuje (např.: slovo upgrade) a zaškrtnete kategorii IT, tak Najdi VZ vyhledá všechny veřejné zakázky v kategorii IT, které obsahují v názvu veřejné zakázky slovo upgrade. Pokud si v názvu veřejné zakázky zaškrtnete neobsahuje (např. slovo upgrade) a zaškrtnete kategorii IT, tak Najdi VZ vyhledá všechny veřejné zakázky v kategorii IT, které neobsahují v názvu veřejné zakázky slovo upgrade. veřejné zakázky, které v názvu veřejné zakázky slovo upgrade obsahují, systém nezobrazí.
 
2. Varianta (popis veřejné zakázky + kategorie)
To samé jako u varianty 1 - pokud si v popisu veřejné zakázky zaškrtnete obsahuje (neobsahuje) slovo upgrade a zaškrtnete kategorii IT, tak Najdi VZ vyhledá všechny veřejné zakázky v kategorii IT, které obsahují (neobsahují) v  popisu veřejné zakázky slovo upgrade.
 
3. Varianta (v názvu veřejné zakázky zaškrtnuto obsahuje, v popisu veřejné zakázky zaškrtnuto neobsahuje)
Pokud si v názvu veřejné zakázky zaškrtnete obsahuje a slovo např.: oprava a v popisu dáte neobsahuje a např.: slovo střech, vyhledá Najdi VZ veřejné zakázky, které obsahují ve svém názvu slovo oprava, ale v popisu neobsahují slovo střech (Najdi VZ tedy nevyhledá zakázku např.: s názvem Oprava střechy budovy hlavního nádraží…).
 
Kombinace všeho dohromady:
Ke kombinaci popisů a kategorií lze přidávat i druh zadávacího řízení, místo plnění a datum pro podání nabídek a termínů vyhlášení. Pokud si u jakékoliv varianty zadáte i data, druh zadávacího řízení a místo plnění, tak Najdi VZ vyhledá veřejné zakázky, které obsahují/neobsahují daná slova v daných kategoriích, ale také daného druhu zadávacího řízení, v daném místě plnění a také v daném čase. (Např.: jsem-li dodavatel, který provádí opravy budov, ale ne střech, a jsem-li z Prahy - vyberu si tedy variantu, která v názvu obsahuje slovo oprava a v popisu neobsahuje slovo střech,  vyhledávat chci v kategorii stavebnictví, chci pouze otevřená řízení, místem plnění, aby byla Praha a aby veřejné zakázky byly aktuální (zvolím tedy přísluný časový úsek).