Metodika vyhledávání

Základní kritéria vyhledávání:

 • Název a popis veřejné zakázky - pomocí fulltextu

 • Kategorie veřejných zakázek

 • Druh zadávacího řízení

 • Místo plnění

Při vyhledávání pomocí kategorií

Pokud zaškrtnete hlavní kategorii (např.: Auto-moto, doprava), Najdi VZ vyhledá všechny veřejné zakázky v dané kategorii i v podkategoriích dané kategorie.

V případě, že nevyberete žádnou kategorii, druh zadávacího řízení či místo plnění, systém automaticky prohledává všechny kategorie, všechny druhy zadávacího řízení a všechny místa plnění.

Při vyhledávání fulltextem:

Najdi VZ prohledává pomocí fulltextu název i popis veřejné zakázky.

 • * - hvězdička, značí jakýkoliv libovolný počet zástupných znaků

 • ; - středník, odděluje zadaná kritéria pomocí NEBO

 • Pokud hledáte přesnou frázi stačí použít uvozovky, např. “operativní leasing”

 • Pokud hledáte záporná slova (tzn. nechcete, aby se tam nějaké slovo objevovalo ve výsledcích) je nutné používat + a - před slovy ve vyhledávaném výrazu, složitější příklady najdete niže.

Složitější příklady fulltextového vyhledávání

Příklad č. 1: představme, že jsme například stavební firma a zajímají nás různé komplexní veřejné zákazky. Začneme třeba u rekonstrukcí domů.

Víme, že nas zajímají zakázky, kde se vyskytují tato klíčová slova:

 • rekonstrukce domu

 • rekonstrukce byt. domu

 • rekonstrukce bytového domu

Abychom vyhledali všechna vybraná spojení pomocí jednoho dotazu:

(+rekonstrukce +domu);(+rekonstrukce +byt* +domu)

Vysvětlení: ve vyhledané zakázce se musí vždy objevit výraz “rekonstrukce” a zároveň musí obsahovat i slovo “domu” nebo obě klíčová slova “byt*" i "domu”, kde hvězdička reprezentuje libovolný počet dalších znaků.

Příklad č. 2: Stavební firmu zajímají určitě i vetší veřejné zakázky, které se týkají více domů - například revitalizace sídlišť. Bohužel stavební firma nemá vlastní kapacity, které by řesily údržbu zeleně a tak se soustředí na zakázky, kde není součástí údržba zeleně, péče o zeleň, výsadba zeleně atd., aby firma nemusela najímat třetí stranu na tyto činnosti.

Vybereme tedy tato klíčová slova:

 • revitalizace sídliště

 • revitalizace sídlišť

 • regenerace sídliště

 • regenerace sídlišť

Nesmí být obsaženo:

 • zeleň

Pro vyhledání a vyloučení zmíněných slov použijeme tento dotaz:

(+revitalizace +sidlist* -zelen);(+regenerace +sidlist* -zelen)

Pokud bychom chtěli tyto 2 složitější dotazy spojit a nechat si všechny takové zakázky posílat pomocí jednoho společného monitoringu do emailu. Spojíme je takto:

(+rekonstrukce +domu);(+rekonstrukce +byt* +domu);(+revitalizace +sidlist* -zelen);(+regenerace +sidlist* -zelen)