Oddíl CPV kódů

72 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Při prokliku konkrétního výrazu si můžete zobrazit seznam veřejných zakázek, kterým byl CPV kód přidělen. V závorkách je počet veřejných zakázek (aktivní/všechny).

Zobrazit všechny CPV kódy