Veřená zakázka

Vypracování PD vč. GTP a AD pro VC6 Vlkovice u Mar. Lázní II

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro výstavbu vedlejší polní cesty VC6 na parcele č. 1149 v katastrálním území Vlkovice u Mariánských Lázní. Součástí vypracování PD bude provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, včetně stavebního povolení a následně provedení autorského dozoru stavby (dále jen „AD“).
Návrhem opatření je výstavba polní cesty s délkou 256 m, plochou záboru 2 670 m2.
Cesta VC6 umožňuje obsluhu pozemků v sousedním k.ú. Martinov u Mariánských Lázní. Cesta navazuje na komunikaci III/2303, dále pokračuje východním směrem a její úprava končí na hranici k.ú., před místem křížení s železniční tratí. Před místem ukončení úpravy je navrženo místo pro otáčení (obratiště). V místě obratiště se předpokládá napojení realizace komunikace pro pěší Martinov – Vlkovice.

Výsledkem výběrového řízení bude uzavření dvou smluv o dílo – SoD na zpracování PD a SoD na provedení AD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.07.2024