Veřená zakázka

SPŠ stavební a OA, Kadaň, Komenského 562, p. o. - stavební úpravy školy, výměna rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů a topení (Komenského 562) - PD,IČ+DP

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu dozoru projektanta (dále „DP“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby za účelem realizace stavebního díla. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla, a to celkovou rekonstrukci vnitřních prostor obou školních budov a rekonstrukci oplocení. Rekonstrukce bude probíhat za provozu školy, proto bude jako součást projektové dokumentace zpracován podrobný plán organizace výstavby POV. Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace musí být bezpodmínečně posouzena sta-tická nosnost podlah ve starší budově z roku 1873. Rekonstrukce bude spočívat zejména v: - kompletní opravě vodorovných a svislých rozvodů vody a odpadů, - kompletní opravě elektroinstalace; součástí slaboproudých rozvodů nebudou datové roz-vody, které budou instalovány v roce 2024 jako součást projektu malé konektivity, - kompletní oprava otopné soustavy včetně výměníkové stanice, - výměně stávajícího osvětlení, - vytvoření zádveří instalací nové prosklené příčky s dvoukřídlými automatickými dveřmi v budově z r. 1873, která oddělí stávající prostor vchodových dveří od zbytku budovy, - výměně interiérových dveří včetně zárubní; součástí výměny budou nové zámkové vložky se systémem generálního klíče, - instalaci zavěšených akustických podhledů a akustických předsazených stěn z důvodů zajiš-tění normovaných hodnot dozvuků, včetně zajištění akustické studie, - instalaci zateplených podhledů v 2. NP staré budově, eventuelně v zateplení podlahy půd-ního prostoru, - celková rekonstrukci sociálních zařízení, včetně výměny zařizovacích předmětů a doplnění vzduchotechniky; kabiny budou řešeny sanitárními příčkami, - kompletní rekonstrukci podlah ve všech prostorách školy (chodby, schodiště, společné pro-story, učebny, kabinety), - ve výmalbě rekonstruovaných prostor, - opravě, eventuálně výstavbě nového oplocení budovy školy, včetně náhrady stávající vjezdové brány novou, automatickou bránou. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován následujícími přílohami výzvy k podání nabídky: - Závazný text smlouvy o dílo a příkazní smlouvy včetně Všeobecných obchodních podmínek

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.07.2024