Veřená zakázka

Regenerace sídliště Mírová osada – II. etapa – VI. etapa (PD, AD, IČ)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je: - vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), - plán BOZP, - inženýrská činnost: • inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí, • funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby (koordinátora BOZP), • autorský dozor po dobu realizace stavby. Záměrem je regenerace veřejných prostor sídliště Mírová osada ve statutárním městě Ostrava, městském obvodě Slezská Ostrava. Součástí záměru je nejen vybudování esteticky kultivovaných prostor sídlištních ploch, ale také reorganizace pozemních komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení i ploch pro každodenní rekreaci. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie „Regenerace Mírová Osada, k. ú. Slezská Ostrava“, vypracovaná společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO: 64086135, se sídlem Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Studie je zpracovaná pro I. etapu – VI. etapu, přičemž I. etapa je již zrealizována. Tato etapa je provázána s celou dokumentací Studie, proto ji nelze z podkladů odstranit, nicméně zadavatel požaduje již tuto etapu v rámci projektové dokumentace neřešit. Studie tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Dalším podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace je příloha č. 7 – Požadavky na zapracování změn do projektové dokumentace. Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 ZZVZ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.07.2024