Veřejné zakázky malého rozsahu („VZMR“)

nezadávají se podle zákona č. 134/2016 Sbírky, o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“)

způsob jejich zadání (např. zadání zakázky napřímo nebo oslovení určitého min. počtu dodavatelů) je zcela na zvážení zadavatele, popřípadě může být omezen svými interními předpisy), vždy ale je povinen zachovávat základní zásady zadávání veřejných zakázek, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení. Zadavatelé nejčastěji zadávají veřejné zakázky malého rozsahu a pro veřejné zakázky podle ZZVZ nejčastěji využívají otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení.

warning
Upozornění: Vidíte pouze první 3 z celkových 1279 veřejných zakázek v této kategorii. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.