Veřená zakázka

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice – revitalizace budovy gymnázia (Svojsíkova 1) - sanace stropních konstrukcí – D&B

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem a účelem plnění jsou projektové práce a stavební práce nutné k dokončení celé revitalizace budovy Gymnázia. Zejména: a) Provedení průzkumných prací stavu nosných stropních konstrukcí v objektu. Na základě jejich výsledku zpracovat stavebně konstrukční návrh na sanaci stropních konstrukcí vč. následné realizace. b) Návrh a realizace prací souvisejících se sanací stropních konstrukcí c) Návrh a realizace prací navazujících Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že došlo k zastavení prací stávajícího zhotovitele na zakázce „Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice – revitalizace budovy gymnázia (Svojsíkova 1)“, bude nutno některé tyto práce, zejména sanační, realizovat před opětovným spuštěním prací stávajícího zhotovitele. Řadu navazujících činností však bude nutno koordinovat se stávajícím zhotovitelem, neboť budou probíhat v souběhu či na sebe navazovat. Odpovědnost záruky: V případě chybného statického návrhu konstrukcí a následných realizačních vad či statických poruch nese zhotovitel odpovědnost a záruky i za navazující konstrukce. např. podlahová konstrukce v 3.NP a navazující nová ocelová konstrukce střechy (původní zhotovitel). Během realizace je nutná koordinace dodavatelů na společném staveništi. Určení hranic přístupových cest, BOZP, předávání rizik dodavatelů, aj. Realizace stavby bude řešena v krocích: a) Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) v rozsahu pro zajištění potřebného povolení a realizaci díla. Technické řešení bude prokazatelně prezentováno a písemně odsouhlaseno v rámci zpracování PD objednatelem a uživatelem. Součástí plnění díla je inženýrská činnost včetně zajištění potřebných povolení pro realizaci díla. Projektová dokumentace bude předána ve 2 paré v listinné podobě, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu PDF a 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu a rozpočet bude předán (oceněný soupis prací), a to 1x v lis-tinné podobě, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu PDF a ve formátu Excel. b) Následně provede zhotovitel plnění díla v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a vydaným platným povolením. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dokumentaci skutečného provedení v 1 paré v listinné podobě, 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu PDF a 1 x na CD nebo na USB flash disku ve formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2024