Veřená zakázka

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - Oprava bu-dovy Zámek - PD, IČ a DP

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“), výkonu dozoru projektanta (dále „DP“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem: „Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace - Oprava budovy Zámek“ za účelem realizace stavebního díla. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla jedná se o: • celkovou opravu budovy Zámek – kompletní oprava venkovního pláště fasády objektu Zámek, včetně nádvoří, nástupní plochy. Jedná se o tepelně izolační omítky pro historické objekty, nátěry klempířských konstrukcí, nátěry zámečnických konstrukcí, opravu špaletových oken – dodání tepelně izolačních skel, opravu lávky a stříšky zimní zahrady a celkovou opravu vnitřního vytápění budovy Zámek – výměnu topných rozvodů, radiátorů a regulace topení. • kompletní opravu elektrické kotelny v budově Zámek, která je v provozu od roku 1993. staré elek-trické kotle se plně nahradí technologií TČ vzduch/voda s bivalentními zdroji tepla. • oprava opěrné zdi v areálu příspěvkové organizace. Jedná se o cca 87 m dlouhou zeď o průměrné výšce 3,8 m. Zeď je umístěna na pozemku historické zahrady Areál je nemovitou kulturní památkou. Před zahájením prací musí být zpracována realizační dokumentace oprav se schváleným postupem NPÚ. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v závazném textu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy, který je přílohou výzvy k podání nabídek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.07.2024