Veřená zakázka

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Chotěšov (1. kolo)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
65130000-3 - Provoz vodovodů,
90410000-4 - Sbírání odpadních vod,
90420000-7 - Čištění odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zadání koncese na služby v koncesním řízení dle části osmé ZZVZ s tím, že OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ uveřejněné dne 5.9.2022, pod evid. č. Z2022-035464 ve Věstníku VZ je výzvou k podání ŽÁDOSTÍ O ÚČAST. Všichni účastníci, kteří prokážou splnění kvalifikace, budou v 2. kole zadávacího řízení vyzváni k podání nabídek.
Předmětem koncesní smlouvy jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku zadavatele od 1.1.2023 do 31.12.2032, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., (ZVaK).
INFORMACE: "Vhodné uveřejnění" nepodporuje elektronickou komunikaci v dvoukolovém "koncesním řízení" - z tohoto důvodu je VZ založena na profilu zadavatele v "Otevřeném řízení", pro druhé kolo koncesního řízení (podání nabídek) bude veřejná zakázka založena na profilu zadavatele s druhem řízení „jednací řízení bez uveřejnění“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.09.2022