Veřená zakázka

Provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města Přeštice - 2. kolo koncesního řízení

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
65130000-3 - Provoz vodovodů,
90410000-4 - Sbírání odpadních vod,
90420000-7 - Čištění odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zadání koncese na služby v 2kolovém koncesním řízení dle části osmé ZZVZ. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ bylo uveřejněno dne 28. 6. 2021 ve Věstníku VZ pod č. Z2021-023117.
V 1.kole koncesního řízení byly podány žádosti o účast, v 2.kole koncesního řízení jsou účastníci, kteří prokázali kvalifikaci vyzváni k podání nabídek.
Předmětem koncesní smlouvy jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského majetku zadavatele od 1.1.2022 do 31.12.2031, a to v souladu s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., (ZVaK).
INFORMACE k elektronické komunikaci: vzhledem k tomu že "Vhodné uveřejnění" nepodporuje elektronickou komunikaci podle §211 ZZVZ v "koncesním řízení" byla VZ založena na profilu zadavatele v "Otevřeném řízení" pro 1.kolo koncesního řízení a pro potřeby podání nabídek je v elektronickém nástroji založena VZ jako „Jednací řízení bez uveřejnění“, kam vyzvaný dodavatel podá nabídku a kde probíhá komunikace pro 2.kolo koncesního řízení vč. dostupné zadávací dokumentace. Stále se však jedná o jedno koncesní řízení uveřejněné dne 28.6. 2021 ve VVZ pod evidenčním číslem Z2021-023117.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.09.2021