Veřená zakázka

Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. etapa

Číslo ve věstníku:
Z2021-045656
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodního řadu DN 1200 pro dopravu surové vody z vodního díla Římov do úpravny vody Plav, která je největší úpravnou vody v jižních Čechách.
II. etapa řeší zdvojení řadu v úseku od portálu štoly č. 2 (Plav) až do úpravny vody Plav. Stavba začíná napojením ve stávajícím objektu portálu štoly a pokračuje novou jednoramennou shybkou pod řekou Malší do výstupní armaturní šachty, tato část je navržena z ocelového potrubí v profilu DN 1000 v celkové délce 82 m - SO 01.1, součástí je odkalení za shybkou v profilu DN 400 s novým vyústěním do řeky Malše. Z výstupní armaturní šachty bude pokračovat ocelové potrubí DN 1200 v celkové délce 1293 m do úpravny vody Plav, kde bude provedeno napojení na nátok do stávající vodní turbíny ve stávajícím objektu malé vodní elektrárny - SO 01.2, součástí tohoto úseku jsou dvě vzdušníkové šachty a odkalení řadu v profilu DN 300, které je napojeno do stávajícího kalosvodu a dále řešení katodické ochrany potrubí. V úseku SO 01.2 bude vodovod uložen v souběhu s přiváděcím řadem DN 1400 a vede po převážně zemědělských pozemcích při okraji obce Plav a z části přes intravilán obce Plav.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.01.2022