Veřená zakázka

Rekonstrukce lesní cesty na Novou Skalku

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – rekonstrukce stávající veřejně přístupné účelové komunikace - lesní cesty, nacházející se západně od obce Skalka u Doks, která spojuje rekreační osadu Nová Skalka s obcí Skalka u Doks. Lesní cesta se nachází na pozemcích p.č. 755, p.č. 871, p.č. 869/2 a p.č. 869/3 v k.ú. Skalka u Doks (748072). Jedná se o stavbu trvalou. Lesní cesta je navržena dle ČSN 736108 v návrhové kategorii 1L – 4,0/30, která byla stanovena objednatelem projektové dokumentace. Komunikace je navržena jednopruhová, obousměrná, směrově nerozdělená. Kryt vozovky je navržen ze stmelených vrstev z penetračního makadamu. Celková délka trasy je 606 m.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.01.2022