Veřená zakázka

Stavební úpravy ul. Březová v Karviné – Ráji

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice Březová v Karviné – Ráji, spočívající v rekonstrukci komunikace a parkovacích stání, úpravy a nové umístění chodníků a zpevněných ploch, vybudování nového zařízení veřejného osvětlení, podél nových odstavných ploch, chodníků a komunikací a příprava pro budoucí uložení kabelů metropolitní sítě města Karviná. V rámci realizace předmětné veřejné zakázky dojde ke kácení dřevin a sanačním zásahům na zeleni, výsadbám dřevin a souvisejícím sadovým úpravám. Součástí je i následná péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let.
Projekt řeší také umístění mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše a kontejnerová stání.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.01.2022