Veřená zakázka

Modernizace výtahu v objektu Porodnice Nemocnice Žatec, Studentská č.p. 998

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a udržovací práce spojené s modernizací výtahu umístěného do stávající zděné šachty uvnitř objektu Porodnice Nemocnice Žatec. Součástí navržených prací je demontáž stávající výtahové technologie, drobná úprava vnitřní dispozice objektu, výměna vnitřních dveří v objektu, instalace VZT systému pro odvětrání výtahové šachty (řešeno samostatnou částí dokumentace), úprava elektroinstalace nutná k provozu nového evakuačního výtahu (elektroinstalace je rovněž řešena samostatnou částí dokumentace) a EPS (řešeno samostatnou částí dokumentace). Předmět Smlouvy zahrnuje dodávku evakuačního výtahu s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, související stavební úpravy, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy a poskytování bezplatného záručního servisu po celou dobu záruční lhůty. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Rekapitulace nabídkové ceny, Závazný vzor smlouvy o dílo a Servisní smlouva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.01.2022