Veřená zakázka

Místní komunikace v části Kateřina, k.ú. Dolní Podluží

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívajících zejména v provedení opravy povrchu místní komunikace v obci Dolní Podluží v místní části Kateřina. Komunikace se nachází na pozemcích p.č. 2105/1, 2106 a 2343 v k.ú. Dolní Podluží a na pozemku p.č. 1866 v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou. K opravě povrchu dojde od místa napojení předmětné místní komunikace na silnici III/2643 až k hranici správního území se sousední obcí Jiřetín pod Jedlovou, a to v celkové délce 450 metrů a v šířce 3,5 metru. Stávající degradovaná vrstva živičného povrchu bude odstraněna celoplošným frézováním v tl. 80 mm a v celé délce předmětné komunikace 450 metrů a šířce 3,5 metru. Nová skladba povrchu místní komunikace bude realizována z podkladního asfaltobetonu ACO 11 v tloušťce 40 mm a z pojízdného asfaltobetonu ACP16+ v tloušťce 50 mm (celkem 90 mm). Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bude řešeno příčným spádem komunikace a přelivem dešťových vod do volného terénu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.04.2021