Veřená zakázka

Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací podle projektové dokumentace pro provádění stavby (společná DSP a DPS) s názvem „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích“, vypracované společností INRECO, s.r.o. (hlavní projektant Ing. Petr Rohlíček), Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové, z 12/2020 a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „Obnova kostela sv. Jiří ve Voleticích - část oprava fasády“, vypracované společností Ing. Josef Dvořák (hlavní projektant Ing. Josef Dvořák), 539 44 Perálec 36, pod číslem zakázky 1399/02/2021 z 03/2021 (dále jen projekt), a podle výkazů výměr, které jsou zpracovány v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a které tvoří přílohu č. 1-1 a 1-2 těchto PPZN (dále jen „Soupisy). Podrobný rozsah předmětu zadávané veřejné zakázky je uveden v Projektu, Soupisech a v obchodních podmínkách (v návrhu smlouvy o dílo – část 3 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.04.2021