Veřená zakázka

TDS a KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby výkonu činnosti Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KBOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 225/2012 Sb. a č. 88/2016 Sb. po dobu realizace stavebních prací, pomoc při zajištění kolaudačních rozhodnutí a uvedení do provozu akce „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“, k. ú. Doubravčice, k.ú. Tuchoraz a k. ú. Český Brod – celkový výpis pozemků v PD DPS,, která se skládá ze stavebních objektů:
• SO 01.1 – Výtlak V3, PE DN 300 dl.3492,5m
• SO 01.2 – Výtlak V2, PE DN 150 dl.149,2m
PE DN 200 dl.486,2m
• SO 01.3 - Výtlak V1, PE DN 150 dl.952,0m
PE DN 200 dl.1599,7m
Celkem: PE dl.6679,6m
• SO 02 – Šachty nad vrty NV1 a NV2, včetně oplocení stavební část
• SO 03 – Přípojky VN a NN k vrtu NV1, NV2 a ČS Zahrady
• SO 04 – Příjezdné komunikace
• SO 05 – Armaturní šachty
• SO 06 – Vodoměrná šachta
a provozní soubory:
• PS 01 – Vrty NV1, NV2 strojní část
• PS 02 – Vrty NV1, NV2 elektro část a MaR
• PS 03 Měrná šachta, armaturní šachty – strojní část

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021