Veřená zakázka

Sběrný dvůr Borek – stavební část

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem VZMR je provedení stavebních úprav spočívajících ve vybudování sběrného místa nacházejícího se na parc. č. 81/4 k. ú. Borek, a to podle Projektové dokumentace a Soupisu položek stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr (dále jen „Projekt“) vyhotovené projektantem Ing. Ladislavem Čížkem, hlavním projektantem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, číslo autorizace (Reg. č.) ČKAIT 0100145. Projekt přikládá zadavatel jako Přílohu č. 2 této uzavřené výzvy a ZD.
Podrobnosti předmětu plnění VZMR obsahuje návrh Smlouvy o dílo /SOD/, který zadavatel předkládá jako Přílohu č. 3 této uzavřené výzvy a ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.01.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.02.2021