Veřená zakázka

TDS a KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV Český Brod

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby výkonu činnosti Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KBOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 225/2012 Sb. a č. 88/2016 Sb. po dobu realizace stavebních prací, pomoc při zajištění kolaudačních rozhodnutí a uvedení do provozu akce „Intenzifikace ČOV Český Brod“, parc. č. 784/3, 784/1, 679/18, 487/10, 487/12, 487/13, 782/1, 782/3, 487/14, 487/16, k. ú. Liblice u Českého Brodu, která se skládá ze stavebních objektů:
• SO 01 Stavební úpravy ČOV
a z provozních souborů:
• PS 01 Technologie ČOV
• PS 02 Měření a regulace a přenos dat

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021