Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

I/47 Ivanovice na Hané, průtah – oprava povrchů, II. část


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Potřeba opravy povrchu na sil. I/47 Ivanovice na Hané, průtah v km 6,251 – 7,004 vychází z výsledků provedené diagnostiky vozovky, která potvrdila havarijní únosnost konstrukce vozovky a neúnosné podloží. Je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky v celé šíři komunikace, která odpovídá kategorii MS2 š. 8m dvoupruhová, obousměrná. Technologická postup oprav bude spočívat v odstranění stávající konstrukce vozovky v předepsané tloušťce, provedení sanací podloží a zbudování nové konstrukce vozovky vč. drenáží, obrub, dešťových vpustí povrchového odvodnění a případné úpravy stávajícího zemního tělesa. Provede se případná sanace podloží v tl. 0,3m v celé délce úpravy (prověření únosnosti podloží statickou zkouškou a rozboru vzorků zeminy). Ve vytypovaných úsecích se provede sanace okrajů vozovky. Následně se zrealizují jednotlivé vrstvy nové vozovky až po ložnou plochu. Poté se vybudují obruby a upraví se povrchové znaky stávajících sítí. Na závěr se provede v celé ploše vozovky spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,25kg/m2 a obrusná vrstva z SMA 11+tl.50mm. Rekonstrukce vozovky v tl. 0,52m je navržena dle návrhu diagnostiky vozovky pro dopravní zatížení III. Úprava sil. I/47 zahrnuje úpravu tří přechodů pro chodce a jednoho místa pro přecházení, jejichž délka je 7m a š. 4m. Nové chodníkové plochy a bezbariérové úpravy na nich jsou součástí objektu SO 134. Stavba SO 102 musí být koordinována s  objekty SO 134 “Chodníky“, SO 431“Osvětlení přechodů pro chodce“, SO 432 „SSZ Přechodu pro chodce“, SO 121“Úprava křižovatky se silnicí II/428“, SO 122“Úprava místních komunikací“, SO 140“Úprava sjezdů“, SO 123“Parkovací zálivy“, SO 190“Dopravní značení“, SO 430“Ochrana kabelů NN“, SO 460“Ochrana sdělovacích kabelů“, SO 520“Ochrana plynovodů“ a SO 180 “Dopravní opatření“.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 16.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.