Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/2405 Statenice, most ev.č. 2405-1 přes potok


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je demolice stávajícího klenbového mostu a stavba nového, železobetonového, rámového mostu. Založení nového mostu bude na mikropilotách. Nové budou přechodové oblasti na obou stranách mostu, vč. drenáží a štěrkového zásypu, klínu MCB a konstrukce vozovky III/2405. Navržena je hydroizolace mostovky a rubu opěr. Vozovkové souvrství bude třívrstvé, s litým asfaltem MA. Zádržný systém na mostě bude zábradlí dle VL4. Na mostě bude jednostranný chodník ze žb. a na druhé straně žb. mostní římsa. Přechody od říms budou řešeny zpevněnými náběhy z bet. obrubníků a dlažby. Rekonstrukce obsahuje i zemních těleso s gabiony, zařízení pro odtok vody z vozovky a kamenné opevnění koryta potoka. Nové bude také provozní schodiště podél křídla. Práce budou zahrnovat i rekonstrukci silnice III/2405 v délce cca. 35m po obou stranách mostu. Součástí stavby bude přeložka sítě NN a úpravy oplocení sousedních pozemků. Most je dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.
Pro předání díla dodá zhotovitel závěrečnou zprávu, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly zkoušek dle KZP a DSPS. Pro realizaci prací zajistí zhotovitel RDS, DIO a Stanovení přechodné úpravy provozu na p.k.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.