Veřená zakázka

Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov,
45321000-3 - Tepelné izolace,
45443000-4 - Práce na fasádách
Popis:

Předmětem veřejné zakázky na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka je zhotovení díla spočívající ve stavebních úpravách stavby stávajícího objektu cukrářského učňovského pracoviště SŠGS Nová Paka, spočívající v jeho zateplení. Stavebními úpravami dojde ke kompletnímu zateplení obvodového pláště a střešní krytiny objektu cukrářských dílen, výměně výplní otvorů a provedení nové konstrukce krovu a půdní vestavby staré části budovy objektu.
Všechny výše uvedené práce budou provedeny v souladu s podmínkami zadavatele, v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci, vydaným stavebním povolením a podmínkami dle Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, a to zejména s ohledem na minimální omezení výuky školy.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění prostředků povinné publicity.
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 3.2.2023 od 10:00 se srazem účastníků na místě plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.02.2023