Veřená zakázka

Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky - stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
42500000-1 - Chlazení a ventilace,
45000000-7 - Stavební práce,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov,
45260000-7 - Střešní práce a jiné specializované stavební práce,
45321000-3 - Tepelné izolace,
45443000-4 - Práce na fasádách
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Stavební práce spočívají ve stavebních úpravách stávajících budov Střední průmyslové školy Trutnov, pracoviště pro praktické vyučování v obci Mladé Buky, za účelem snížení energetické náročnosti budov.

Jedná se o dvě samostatné budovy. Budovy jsou obdélníkového půdorysu o rozměrech: SO01 je 63,6x26,5m, SO02 je 33,6x11,8m.

Budova SO01 je hlavní budova, kde probíhá praktická výuka. V této budově se nacházejí učebny, dílny pro praktickou výuku a kabinety. Je částečné podsklepená a má 3 nadzemní podlaží. Výška hřebene je 13,1m. Budova by měla být z menší části sanována proti zemní vlhkosti pomocí injektáže. Všechny okna a dveře budou vyměněny za nové. Stěny objektu budou zatepleny, střecha bude provedena nově včetně zateplení. V učebnách budou instalovány nové skříňové vzduchotechnické jednotky včetně rozvodného potrubí.

Budova SO02 je technicko- hospodářská budova. V tomto objektu jsou umístěny kanceláře, sklady, jídelna a malá kuchyně (výdejna jídel) a dvě výukové třídy. Budova je nepodsklepená a má 2 nadzemní podlaží. Výška hřebene je 7,7m. Budova by měla být kompletně sanováno proti zemní vlhkosti, tzn. nosné zdivo podřezáno, veškeré vnitřní příčky v 1NP zbourány a podlahy rozbourány. Následně bude provedena nová celistvá vodorovná hydroizolace, zhotoveny nové příčky, podlahy apod. Bude zhotovena nová elektroinstalace. Nově bude celý objekt zateplen, vyměněny okna a dveře.

Součástí je dešťová kanalizace s vsakovacím objektem s bezpečnostním přepadem do řeky Úpy. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění prostředků povinné publicity.
_________

Prohlídka místa plnění proběhne 16. 12. 2021 od 10:00 v místě realizace

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.12.2021