Veřená zakázka

Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - stavební práce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45214200-2 - Stavební úpravy školních budov,
45321000-3 - Tepelné izolace,
45443000-4 - Práce na fasádách
Popis:

Předmětem veřejné zakázky na objektu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Nový Bydžov je zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti objektu,“ spočívající ve stavebních úpravách stavby stávající. Nově jsou navržena pouze energeticky úsporná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stavby, tj. zateplení pláště budovy a VZT – nucené větrání vnitřních prostor.
Všechny výše uvedené práce budou provedeny v souladu s podmínkami zadavatele, v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci, vydaným stavebním povolením a podmínkami dle Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů (včetně instalace hnízdících budek pro rorýse), a to zejména s ohledem na minimální omezení výuky školy.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění prostředků povinné publicity.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 8. 6. 2022 od 10:00 hod. v místě realizace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.06.2022