Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zajištění svahu nad Chlenským potokem


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpevnění svažitého zemního tělesa pod stávající komunikací včetně vlastního tělesa komunikace. Předkládaný projekt řeší svahový pohyb vlivem provozu na místní komunikaci, který v místě stavby jednoznačně hrozí. Tím bude vytvořen bezpečný práh, který bude stabilní a vytvoří zábranu před případnými svahovými pohyby.
Současně s úpravou komunikace bude řešeno zároveň i bezpečné odvedení dešťových vod z prostoru svahu nad komunikací. Při tom bude voda soustředěna do žlabu, který převede vodu do dešťové vpusti, odkud bude bezpečně převedena do koryta Chlenského potoka. V souvislosti se stavbou bude nutná výměna vodovodu DN 110 mm, který bude při zpevňování komunikace v délce 25,0 m odstraněn.
Po provedení zpevnění svahu bude provedena obnova konstrukce vozovky místní komunikace. Délka upraveného úseku komunikace je 36 m. Jedná se o vozovku místní komunikace se živičným povrchem.


Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozdělen na tyto části:

část 1)
IO 01 zatrubnění potoka

část 2)
IO 02 výměna vodovodu
IO 03 oprava komunikace


Stavební práce jsou blíže specifikovány projektovou dokumentací a výkazem výměr, které jsou součástí této dokumentace (příloha č. 3).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 03.02.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 17.02.2020 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.