Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka"


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby.
Na realizaci tohoto projektu se předpokládá čerpání dotace v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, který je vyhlašován Státním fondem rozvoje bydlení ČR.
Cílem záměru je dokončit rekonstrukci celého uličního prostoru kolem budovy polikliniky a vedlejších výškových bytových domů v Hrabůvce v rozsahu dle urbanisticko-architektonické studie veřejného prostoru „Náměstí Ostrava-Jih“. Dle předmětné studie se jedná o dořešení části B, C, D (výkres Řešené území), které navazují na realizovaný projekt Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka.
Projekt by měl řešit pěší trasu k hlavnímu vstupu polikliniky a podchodu od již zrekonstruovaného Náměstí Ostrava-jih a respektovat nebo přeložit stávající cyklostezku.
Současně by měl být řešen prostor před vstupem do polikliniky s respektováním již vyprojektované renovace kašny.
Kromě komunikačních tras a prostoru před vstupem by mělo být navrženo zvětšení zelených ploch a výsadba stromů včetně odpočinkových zón před obytnými domy a zrušena plocha pro sportovní využití.
U parkovacích ploch bude řešena jen výměna povrchu a odvodnění bez zásahu do podkladních vrstev a bude respektována DPS podzemních kontejnerů.
Součástí cenové nabídky je zaměření vymezeného území a provedení sond s prověřením konstrukční vrstvy zpevněných ploch.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.