Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

ZŠ A MŠ KUBATOVA - REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ STŘECHY OBJEKTU MŠ 2 - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na provedení rekonstrukce a zateplení střechy objektu MŠ 2 Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice na adrese Kubatova 2250/3, 370 04 České Budějovice. Budova MŠ 2 se nachází na pozemku parc. č.3882/3 a 3882/9 v k.ú. České Budějovice 3. Dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí plnění díla je též zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru. Projektové řešení je zhotovitel povinen konzultovat s energetickým specialistou, který následně zpracuje energetický posudek na vzájemně odsouhlasené projektové řešení. Energetického specialistu zajistí objednatel, který je povinen osobu energetického specialisty zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu po jeho zajištění. Jako podklad pro vypracování projektové dokumentace bude sloužit Průkaz energetické náročnosti budovy (datum 11/2012), část původní dokumentace – Technická zpráva, Situace, Řez A-A, Půdorys stropu (datum 08/2012). Ostatní potřebné podklady si zajistí projektant sám.

Druh zadávacího řízení:
Dynamický nákupní systém
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 20.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 03.06.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.