Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSJ), výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby (IČ). Součástí je potápěčský průzkum zaměřený na kontrolu stavu obou šachet revizního uzávěru z hlediska stavební části a z hlediska stavu těsnících prvků, dále proměření vedení v celé dráze zdvihu revizního uzávěru v obou šachtách a proměření hlav vodících kolejnic vystupujících ze stavební části.
Akce řeší rekonstrukci revizní vtokové tabule pro zajištění bezpečných manipulací, konstrukční úpravy rychlouzávěrných tabulí a jejich vedení, rekonstrukci hydraulických pohonů, vedení a táhel rychlouzávěrných tabulí, výměnu sestupových žebříků a zábradlí a sanaci železobetonových podest v šachtách rychlouzávěrných tabulí, instalaci mobilního osvětlení do šachet výpustí, výměnu přepouštěcích šoupátek mezi šachtami rychlouzávěrných tabulí a výměnu šoupátek odkalovacího potrubí šachet.
Součástí předmětu plnění je i výkon autorského dozoru (AD) v průběhu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.06.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.