Veřená zakázka

Vodní plocha a mokřad v polní trati Kopce a Zákopa, k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je výstavba vodních ploch v polní trati Kopce a Zákopa v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště, včetně provedení vegetačních úprav, jako realizace společných zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště. Jedná se o výstavbu vodní plochy a mokřadu v polní trati Kopce a výstavbu soustavy tří malých vodních ploch a mokřadů v polní trati Zákopa. Stavba bude sloužit jako krajinotvorná nádrž za účelem zvýšení akumulace a retence vody v krajině s ekologicko-stabilizační funkcí. Zároveň přispěje k rozmanitosti biodiverzity území vytvořením podmínek pro různé druhy fauny a flóry. Také dojde k celkovému zatraktivnění území

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.05.2022