Veřená zakázka

Přípojky objektu Svařovna - dílny odborného výcviku SŠ Bor, Strážská 441, Bor

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení nové kanalizační a vodovodní přípojky pro areál dílen SŠ Bor ve Strážské ulici v Boru. Areál se nachází v zámeckém parku na okraji města Bor.
Splašková kanalizace z objektu dílen je v současné době ukončena v odpadní jímce na vyvážení, která je v havarijním stavu. Nová kanalizační přípojka splaškových vod bude napojena na veřejný kanalizační řad napojený na městskou ČOV.
Dešťové vody v areálu SŠ jsou v současné době svedeny na terén na asfaltovou plochu dvora a travnatou plochu za objektem dílen. Nově budou dešťové vody ze střechy objektu dílen a z připravované přístavby svedeny novou dešťovou kanalizací do blízkého zámeckého rybníka.
Bude zrušena stávající nevyhovující vodovodní přípojka pro objekt dílen SŠ včetně stávající vodoměrné šachty. Nová vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní ocelové potrubí probíhající přes areál SŠ Bor přímo v areálu SŠ.
Předpokládaná hodnota VZ včetně vyhrazené změny závazku činí 4 550 000,- Kč bez DPH (platí pouze v případě uplatnění vyhrazené změny závazku dle čl. 2.4 Výzvy - opční právo).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.05.2022