Veřená zakázka

PVN I - kalníková šachta č. 24

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební a technologická oprava kalníkové šachty č. 24 na průmyslovém vodovodu Nechranice – PVN I. Na předmětné šachtě došlo k poruše hlavního potrubí a průsakům.
V rámci opravy bude konstrukce šachty vybourána a znovu vystavěna v rozměrech umožňujících výměnu části potrubí hlavního řadu DN1200 a instalaci potřebných armatur pro novou odkalovací odbočku. Z důvodu problematického odkalování v dané lokalitě bude vybudována čerpací studna na odkalovacím potrubí mimo šachtu. Studna bude sloužit k dočerpání zbytkové vody během vypouštění potrubí PVN I., která není schopna gravitačně odtéct do blízké vodoteče.
Oprava šachty č. 24 zajistí správnou funkci převádění technologické vody v rámci celého vodovodního řadu PVN I. a umožní bezpečnou manipulaci při jednotlivých provozních stavech včetně odkalení během odstávek potrubí.
Staveniště je umístěno v areálu Vršanské Uhelné, a.s. Před vlastní realizací je nutné zajištění vyřízení povolení vstupu do areálu zhotovitelem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.05.2022