Veřená zakázka

VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů

Číslo ve věstníku:
Z2022-030855
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Rekonstrukce vodní nádrže III. kategorie. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 Stabilizace hráze Zajištění stability vzdušního svahu hráze, které bude provedeno přitížením vzdušního svahu propustným hutněným kamenným přísypem.Lavice bude široká 6 m a nasypána do úrovně 522,50 m n.m. Koruna přísypu bude prosypána štěrkem frakce 16/32 a zaválcována. Vzdušní svah přísypu bude ve sklonu 1:2,1 a ponechán bez zatravnění. V celé délce přísypu bude realizován patní drén. Během stavby bude podél paty přísypu zařízena provizorní přístupová komunikace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.08.2022