Veřená zakázka

Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje - předběžné tržní konzultace

Číslo ve věstníku:
Z2022-027988
Druh zadávacího řízení:
Předběžné oznámení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Zadavatel si tímto dovoluje oslovit dodavatele s žádostí o účast na předběžné tržní konzultaci („Konzultace“), ohledně podlimitní veřejné zakázky s názvem „Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje“, jejímž předmětem bude výstavba přírodního koupaliště (koupací nádrž a biologické čištění, vrtané studny, objekty zázemí apod.) v lokalitě Praha Kyje v blízkosti Kyjského rybníka („Veřejná zakázka“). Zadavatel zamýšlí realizovat Veřejnou zakázku metodou „Design & Build“. Účelem Konzultace je informovat dodavatele o záměru a ověřit dostatečnost podkladů a vhodnost zvažovaných technických parametrů, jakož i dalších zadávacích podmínek připravované Veřejné zakázky. Ověření vybraných podmínek bude probíhat především formou dotazníku, který Zadavatel zašle potenciálním dodavatelům, kteří se budou účastnit Konzultace. Více informací na profilu Zadavatele https://ezak.praha14.cz/

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum zahájení zakázky:
    19.07.2022