Veřená zakázka

Souvislá oprava povrchu silnic Havířov, II/475 ul. Vodní a III/4746 ul. Dělnická, II. etapa

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Souvislá oprava povrchu silnice Havířov, II/475 ul. Vodní a III/4746 ul. Dělnická, II. etapa.

Řešeným územím je stávající koridor silnic II/475 a III/4746. Vybrané silnice prochází zástavbou
v průjezdním úseku města Havířov na ul. Dělnická a na ul. Vodní. Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí v koridoru stavby nebude stavbou dotčeno. Silnice zajišťuje dopravní obsluhu města Havířov a okolních obcí a slouží také pro tranzitní dopravu. Směrové, výškové i šířkové uspořádání se nemění. Účelem opravy je odstranění poruch, zvýšení únosnosti a snížení hlučnosti.
Oprava silnice II/475 zahrnuje navíc technologii recyklaci podkladních vrstev dle TP 208 za studena.
Stávající vozovky vykazují značnou míru poruch, ztráta hmoty z krytu, trhliny, snížená únosnost, nerovnosti, vysprávky, její stav je vyhodnocen jako nevyhovující. Pro návrh opravy byla zpracována diagnostika vozovek.
Stavba bude prováděna jako celek, resp. po etapách dle plánu organizace výstavby. Výstavba bude probíhat za provozu. Provoz bude řízen dočasným dopravním značením, místy dle potřeby
s předpokladem využití střídavého jednosměrného provozu řízeného semafory.
Silnice II/475 má profil dvou až tří pruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky 14,20 – 17,00 m. Silnice III/4746 má profil dvou až čtyř pruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky 14,00 – 20,00 m.
Konstrukce vozovek budou provedeny s ohledem na výsledky diagnostiky s finální pokládkou nízkohlučného asfaltového koberce jako vrchní obrusné vrstvy.
Délka opravovaného úseku silnice II/475 je 0,408 km a silnice III/4746 je 1,515 km. Začátek opravy silnice II/475 je v místě křižovatky s MK ul. U Pošty a konec opravovaného úseku je v místě za přechodem pro chodce za zálivy AZ „Havířov, Prostřední Suchá, Vodní“. Začátek opravy silnice III/4746 je v místě křižovatky s MK ul. Před Tratí / MK ul. U Skleníků a konec opravovaného úseku je v místě před okružní křižovatkou se silnicí II/475.
Vybouraná žulová kostka bude vyčištěna a vrácena správci silnice na CM Albrechtice u Českého Těšína.

Vzhledem k rozsahu opravy, použité technologii a šíři vozovky se doporučuje provádění stavebních prací s regulací dopravy po polovinách s průjezdem dle světelné signalizace (alternativně za použití regulovčíků).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.03.2024