Veřená zakázka

Oprava silnice III/45213 Valšov – Roudno, etapa D

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava povrchu silnice III/45213 Valšov – Roudno, etapa D (jedná se o úsek SO 104 - SOUVISLÁ OPRAVA 45213, Etapa D, v provozním staničení KM 7,000-9,264 42).
Z hlediska vlastníka se jedná o komunikaci ve Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, správy Bruntál. Jedná se o komunikaci III. třídy s malou intenzitou provozu.
Na opravu řešené komunikace není nutné vydávat územní rozhodnutí. Nedochází ke směrovým ani šířkovým úpravám stávající komunikace, bude zachováno stávající směrové a výškové vedení.
Povrch vozovky vykazuje zejména mozaikové a nepravidelné trhliny, podélné rozvětvené trhliny, příčné trhliny, kaverny, ztrátu asfaltového tmelu až hloubkovou korozi. Lokálně se vyskytují vysprávky a síťové
trhliny s poklesem.
V rámci údržby bude provedena pokládka dvou nových asfaltových vrstev, dojde k vyfrézování stávající konstrukce – nedojde tak k navýšení stávající nivelety komunikace. V rámci údržby dojde také k výměně stávajících svodidel za nové ve stávajícím umístění, výměnu stávajícího dopravního značení a doplnění komunikace o prvky zvyšující bezpečnost na řešeném úseku. Žulové kostky budou dodány střediskem SSMSK Bruntál.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.03.2024