Veřená zakázka

Oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice, II. úsek

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice, II. úsek.
Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, v intravilánu mezi obcemi Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice na stávajících silničních pozemcích, v katastrálním území Frýdlant n/O (635171), Metylovice (693545).
Stavba řeší stavební úpravu silnice III/48416 jako souvislou opravu a zesílení konstrukce vozovky
s nadvýšením max. 20 mm a obnovu odvodnění včetně obnovy a opravy propustků pod silnicí II/48416.
Úsek č.2 (stavební objekt SO 102 - silnice III/48416 2. úsek) začíná od pracovní spáry v pasportním staničení 0,700 a konec je ve staničení 2,420 včetně křižovatky silnic III/48416 x III/48410.
Délka kompletní rekonstrukce vozovky silnice je 1720 m. Součástí SO 102 bude i oprava horní obrusné a ložné asfaltové vrstvy vozovky od staničení 0,607 (pracovní spára před mostem MÚK Frýdlant n. O.) až po začátek kompletní rekonstrukce v km 0,700 v délce 93 m. Celková délka souvislé opravy silnice III/48416 je 1720+93=1813 m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno.
Vzhledem ke značnému rozsahu porušení vozovky a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti vozovky konstatovat v celé délce úseku klasifikační stupeň 4 až 5 (havarijní stav).
Předpoklad realizace stavby v měsících červenec a srpen s rozdělením stavby na 2 etapy v křižovatce v km 2,00. Tranzitní doprava bude během stavby zcela vyloučena, průjezd pro místní občany s osobními vozidly bude umožněn na osobní povolenky. Autobusová doprava se předpokládá kyvadlovou formou v omezeném rozsahu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.03.2024