Veřená zakázka

Oprava povrchu silnice III/4655 Klimkovice – část Hýlov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava povrchu silnice III/4655 Klimkovice – část Hýlov.
Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, katastrální území Klimkovice, okres Ostrava.
Předmětem stavby je koridor silnice III/4655 ul. Husova. Vybraná silnice prochází zástavbou
v průjezdním úseku ul. Husova. Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí v koridoru stavby nebude dotčeno.
Předmětem stavby je oprava silnice III/4655 v souvislé délce 2,896 km, v úseku od okružní křižovatky se sil. III/4693 - ul. Vřesinská a sil. III/4654 - ul. Olbramická po Sanatoria Klimkovice. Po komunikaci je vedena městská hromadná doprava (MHD).
Na sil. III/4655 bude v rámci stavby provedena oprava vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Dojde k výškovému napojení na stávající vstupy a vjezdy.
Součástí stavby bude i oprava autobusových ploch (zálivů), které budou nově z CB krytu a částečná oprava 2 ks mostních objektů (2x propust v km 1,466 a 2,484).
Samotná silnice má profil nedělené dvoupruhové komunikace. Její povrch vykazuje velmi výrazné poruchy: Ztráta asfaltového tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, plošná deformace povrchu po výstavbě kanalizace, hloubková koroze, podélné a příčné trhliny – mozaikové vysprávky, olamování okrajů. Vzhledem ke značnému rozsahu porušení vozovky a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti vozovky konstatovat v celé délce úseku klasifikační stupeň 5 (havarijní stav).
Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky v tl. 0,05 m a položení nových asfaltových vrstev rovněž v tl. 0,05 m. Část stávajících kamenných obrubníků bude vyměněna, dojde k předláždění a doplnění řádků žulových kostek drobných. Stávající uliční vpustě budou pročištěny, případně výškově upraveny a doplněny o nové polyplastové kanalizační mříže. Dále bude v rámci projektu řešena oprava okružní křižovatky se sil. III/4693 - ul. Vřesinská a sil. III/4654 - ul. Olbramická, která bude nově provedena z CB krytu.

Celková délka opravy komunikace je 2 896 m.
Stavba bude koordinována s následujícími stavbami: Stavba úpravy optického vedení CETIN a.s.
Název akce: FTTx_M_NGA_V_NIO10_Klimkovice_KLOST2_OK.

Po dobu výstavby bude nutné zachovat přístup k stávajícím objektům i provoz veřejné osobní dopravy a provoz MHD. Oprava komunikace v řešeném úseku bude prováděna tak, aby byl zachován průjezd po komunikaci. V době pokládky AHV bude dopravní uzavírka úplná.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  06.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.03.2024