Veřená zakázka

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem zakázky je provedení projekčních prací revitalizaci depozitáře studijní vědecké knihovny v Hradci Králové ve všech stupních – studie DNS – dopracování stávající studie, DUR – DSP vč. propočtu nákladů stavby a jejich částí po jednotlivých kapitolách, DPS vč. dokumentace vnitřního vybavení, které bude rozděleno na interiér a elektroniku. Součástí zpracování projektové DPS bude zpracování plánů: plánu POV, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí PD bude dále také vypracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.). Předmětem díla je i získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách a AD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Zpracování stavebně historického průzkumu kláštera v Opočně a přilehlého areálu včetně zaměření place Celá Česká republika
Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD place Celá Česká republika
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD place Celá Česká republika
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Jaroměř – PZ, DBP, DUR, DSP, DPS, AD place Celá Česká republika
Projektová dokumentace - ZUŠ, U Jam 14, Plzeň place Celá Česká republika
Projektová dokumentace a inženýrská činnost k akci Stavební úpravy, přístavba, zpevněné plochy – Domov pro seniory Vlčice place Celá Česká republika
Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – zpracování PD place Celá Česká republika
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná place Celá Česká republika
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD place Celá Česká republika
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III place Celá Česká republika