Veřená zakázka

Zpracování stavebně historického průzkumu kláštera v Opočně a přilehlého areálu včetně zaměření

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby,
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby,
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu a Zaměření objektů, uvedených v příloze č. 4 Výzvy. Příloha č. 4 s názvem „Seznam objektů“ obsahuje seznam dotčených staveb a pozemků. Jedná o nemovitosti z části ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a z části ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Opočno, Trčkovo nám. 3, 517 73 Opočno, které vydalo souhlas Královéhradeckému kraji s provedením tohoto stavebně historického průzkumu a zaměření.

Nedílnou součástí díla je geodetické zaměření celého areálu specifikovaného v příloze č. 4. Součástí geodetického zaměření bude celková situace včetně zmapování, zaměření a průběhu inženýrských sítí v areálu včetně údajů od správců a majitelů technických sítí, výškopis a polohopis a apod.

Dodavatel provede a zpracuje statické posouzení objektu č. 1 – Klášter č.p. 132 na p.č. 139, katastrální území Opočno pod Orlickými horami. Dodavatel provede a zpracuje statické posouzení objektu č. 5 (Ohradní zdi). Veškeré činnosti jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 2 - Návrh smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.07.2022