Veřená zakázka

Rekonstrukce komunikace ulice V Třešňovce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající místní komunikace V Třešňovce od napojení na komunikaci Pražskou v délce 203,5m. Úpravy spočívají ve změně komunikace na zklidněnou, funkční podskupiny D1, navazující na stávající obytnou zónu ulice Jižní. Vjezd z ulice Pražské bude odsazen krátkým úsekem komunikace obslužné. Součástí předmětu plnění je rovněž realizace dopravního značení, odvodňovacích objektů komunikace a rušení stávajících objektů garáží, které budou nahrazeny parkovacími plochami jako součástí pozemní komunikace. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.08.2022