Veřená zakázka

Úprava křižovatky silnic III/4825 a III/4863, Příbor (znovuvyhlášení)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na silnici III/4825 (ul. Místecká) a III/4863 (ul. Hukvaldská). Jedná se o úpravu stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní, osazení obrubníků, vytvoření středového prstence a vnitřní části křižovatky, úpravu terénu za hranicí křižovatky, opravu povrchu komunikace a dopravní značení. Plocha zpevněných částí komunikace bude redukována, zemní těleso a jeho odvodnění bude zachováno a nedojde k jeho rozšíření či úpravě. Nový tvar křižovatky bude řešen doplněním silničních obrubníků vymezujících provoz vozidel. Linie obrubníků jsou navrženy pouze v nutných úsecích tak, aby nebyla pojížděna nezpevněná krajnice vozovky. Na stavbu budou využity prefabrikované betonové silniční obrubníky, prstenec bude tvořen cementobetonovým krytem. Ostrůvky na nájezdových větvích budou tvořeny prefabrikovanými širokými silničními obrubníky se šikmou plochou a jejich vnitřní část bude vyplněna cementobetonovým a dlážděným krytem. Ostatní navazující plochy budou zatravněny včetně středové části křižovatky. Povrch komunikace bude asfaltový, v rámci stavby se počítá s výměnou obrusné vrstvy komunikace v úseku dotčeném stavbou z důvodu sjednocení povrchu vozovky po stavebních úpravách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  18.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.08.2022