Veřená zakázka

Parkoviště ul. Zd. Buriana Kopřivnice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233123-7 - Výstavba vedlejších komunikací,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového parkoviště pro 24 parkovacích míst včetně příjezdových komunikací, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvodnění a vegetačních úprav.

Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební práce spočívající v přeložce vodovodu (stavební objekt SO 351). Dodavatelé nebudou v soupisu prací oceňovat list č. 5 - SO 351 Přeložka vodovodu. Přeložka vodovodu bude realizována na základě jiného smluvního vztahu. Dodavatel, který bude realizovat veřejnou zakázku bude povinen poskytnout zadavateli veškerou potřebnou nebo nezbytnou součinnost pro zajištění přeložky vodovodu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.08.2022