Veřená zakázka

Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří Sweco Hydroprojekt a.s. pro investora SÚS PK a stavby „Rekonstrukce chodníků při silnici II/605“ v rozsahu PDPS, zpracované projekční kanceláří Road project s.r.o. Stavba řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/605. První úsek délky 1 802 m je vymezen křižovatkou s III/23210 (Exit D5) a začátkem zástavby obce Holoubkov. Druhý úsek délky 4 471 m je vymezen koncem obce Holoubkov a začátkem zástavby Rokycan, místní části Borek. Celá délka rekonstruovaného úseku činí 6 273 m. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo v kategorii S7,5. V průtahu obce Svojkovice je šířka vozovky 7,0 m.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2021