Veřená zakázka

REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - STAVEBNÍ PRÁCE

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“
2. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“

Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídku do jedné nebo do obou částí veřejné zakázky.
Do každé části veřejné zakázky se nabídka podává samostatně.
Veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu platí shodně pro obě části veřejné zakázky.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na dvou základních školách, a to:
1. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace - stavební práce spočívající ve vnitřních úpravách objektu - rekonstrukci odborné učebny.
2. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace – stavební práce spočívající ve vnitřních úpravách objektu - rekonstrukci odborných učeben.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formě příloh.

Každá část veřejné zakázky má svou vlastní projektovou dokumentaci a položkový rozpočet, viz přílohy tohoto dokumentu.
Každá část veřejné zakázky bude realizována samostatně, na základě smlouvy o dílo.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013312

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.05.2021