Veřená zakázka

Polní cesty Krajníčko C1, C8 a C11

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je stavba polních cest C1, C8 a C11 v k.ú. Krajníčko. Polní cesta C1 je kategorie hlavní 4,5/30 o celkové délce 450 m, která slouží jako spojnice cesty C7 s intravilánem obce. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem do podélné zasakovací drenáže, jižní část stavby pomocí uliční vpusti do stávající kanalizace. Polní cesta C8 je kategorie vedlejší 4,5/30 o celkové délce 771 m, která vede ze zastavěné části obce Krajníčko dále k zemědělským a lesním pozemkům. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem do podélné zasakovací drenáže podél severní strany komunikace, východní část stavby pomocí uliční vpusti do stávající kanalizace. Polní cesta C11 je kategorie doplňkové 3,25/30 o celkové délce 341 m, která bude sloužit jako spojnice polní cesty C7 a objektu vodojemu. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021